Pengumumwn


Permohonan bantuan kepada peniaga kecil dan penjaja yang berdaftar dengan Majlis telah ditutup bermula 10 Jun 2020.

Pihak Majlis akan memproses bayaran kepada penjaja yang layak.


http://www.mbs.gov.my